1. şeb i yelda: en uzun gece demektir, yani 21 aralık olarak söylenebilir


    şeb-i yeldayı müneccimle muvakkit ne bilir
    mübtela-yı gâma sor kim geceler kaç saat

    bildiğim kadarı ile bosnalı bir divan şairi olan sabit efendiye aittir. 17 yüzyıl şairlerindendir.
    kız arkadaşıma mesaj atmıştım vaktiyle bu beyiti,
  2. en uzun gecedir.illa ki 21 aralık olması gerekmez.zira sevgiliden ayrı geçen her geceyi şebi yelda olarak nitelendirmek bir divan edebiyatı klasiğidir.
  3. şeyh galip ile ilintisi olduğunu düşündüğüm ama bi' süre sonra aslolanın fuzuli olduğunu öğrendiğim kavi kesme şeker karışımı tümce. sanırım biraz da izafiyet teorisi irdelenmiş söz konusu beyit ile. evek.