• görseller

  • şark ıslahat planı
 1. 1925 yılında dönemin cumhurbaşkanı ve başbakanının da imzalarıyla ortaya konulan plan. şöyledir ki, doğudaki kürtler zorla batıya göç ettirilecek, kürtçe dili unutturulacak, kürt halkı zorla türkleştirilecek ve asimile edilecektir. aynı plan içerisinde de makedonya civarından ve bir kısım da doğu karadeniz tarafından türkler bölgeye zorla yerleştirilecek ve bölgede türk nüfuzunun artması sağlanacaktır. bu plan dahilinde kürtler ikinci sınıf vatandaş gibi yaşayacak ve mesela hiçbir kürt devlet memuru olamayacaktır.
 2. vatandaş türkçe konuş kampanyasının dayanağıdır. kürtçe yasaklanmış ve türkler asimile oluyor gerekçesi ile kürtçe konuşanlara para cezası uygulanmıştır. lozan gereğince kürtçe yayım ve savunma hakkı mevcut olmasına rağmen, doğu'daki ayaklanmalar sonrasında bunlar askıya alınmış ve kürt kimliği üzerinde uygulanan tecrit başlatılmıştır.

  sonuç olarak da yıllardır süren refleksif tepkilerin tohumu atılmış ve türk milliyetçiliği ortaya bir kürt milliyetçiliği doğurmuştur.
 3. başarılı olmamış topluma entegrasyon planı nitekim kürtler hiçbir yerde modern topluma entegre olacak kadar gelişmiş bir halk değil. feodalizmi tasfiye etme amaçlı devrimci plan.
 4. şark ıslahat planı 16. madde:

  "fırat garbındaki vilayetlerimizin bazı akvamında dağınık bir surette yerleşmiş olan kürtlerin kürtçe konuşmaları behemehal men edilmeli ve kız mekteplerine ehemmiyet verilerek kadınların türkçe konuşmaları temin olunmalıdır."

  (bkz: kürtlerin sevilmeme nedenleri)

  tabi sevilmezler! laz, çerkez, rum gibi asimilasyon ve inkâr politikalarına yenik düşmediler, düşmeyecekler!