1. genel anlamı; ötümlü hale gelme eylemi olan terim. türkçe bazında düşündüğümüzde ise şunu ifade etmektedir;

    sonu ötümsüz (sert) ünsüz ile başlayan bir sözcüğe ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki ötümsüz ünsüz ötümlü değişkenine dönüşür. bu ses olayına ötümlüleşme denir: ilaç-ı>ilacı yut+um>yudum etc.

    ilkokulda yumuşama dediğimiz ses olayı yani özetle