merhaba! itü sözlük, içeriği dünyanın değişik noktalarında bulunan yazarlarca oluşturulan bir interaktif sözlüktür. daha fazla bilgi alabilir, üye olarak içeriğin genişlemesine katkıda bulunabilirsiniz.

ötümlüleşme

  1. bu başlıkta
  2. bakın dur
  3. sırala
  1. genel anlamı; ötümlü hale gelme eylemi olan terim. türkçe bazında düşündüğümüzde ise şunu ifade etmektedir;

    sonu ötümsüz (sert) ünsüz ile başlayan bir sözcüğe ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki ötümsüz ünsüz ötümlü değişkenine dönüşür. bu ses olayına ötümlüleşme denir: ilaç-ı>ilacı yut+um>yudum etc.

    ilkokulda yumuşama dediğimiz ses olayı yani özetle