1. gaz halindeki bağımsız + ve - iyonların bir araya gelerek bir mol katı iyonik bileşik oluşturduklarında ortaya çıkan enerji. inorganik bileşiklerin erime noktaları ve sudaki çözünürlüklerini kestirmemize yardımcı olabilir.