1. çoğunluk prensibine dayanan demokrasi anlayışı. bu anlayışa göre devlet, halkın çoğunluğunun iradesine göre yönetilmelidir. çoğunluğun kararları her şeyin üstündedir ve yönetme hakkı mutlaktır, hiçbir şekilde sınırlandırılamaz. 1924 anayasası bu demokrasi anlayışının ürünüdür.
 2. hem çoğunlukçu hem de demokrasi olduğu için şu iki temel kuralı uygular:
  - genel olarak toplumsal bir karar verilecekse çoğunluğun dediği olur.
  - ama aynı zamanda bireylerin temel hak ve özgürlükleri güvence altındadır. yani bireyler kendilerini ilgilendiren konularda hür iken, tüm halkı ilgilendiren konularda çoğunluğun dediği olur. çoğunluk diğer insanları ödürelim kovalım filan diyemez.
 3. seçimle gelen diktatörlüktür. öyle temel haklar falan güvenceye alınmaz.çoğunluk ne derse o olur. git derse gidersin kal derse kalırsın. %51 evet dediyse %49 hiçbir şey ifade etmemektedir. sadece ayak bağıdır ve bu ayak bağı hiçbir işe yaramamaktadır.yani muhalif ses hep vardır ancak bi bok ifade etmemektedir. bunları önemsememek gerekir.işte çoğunlukçu demokrasi! budur.
 4. anayasa hukuku dersinin temel konularından biri. en azından uluslararası ilişkiler bölümünde okutulan için böyle.
  çoğunlukçu demokraside halkın büyük kısmının seçimleri doğrultusunda yönetim gerçekleşir.
  çoğulcu demokrasiden farklıdır. çoğulcu demokraside her tür fikre, her tür kesime mümkün olduğunca yer verilmeye çalışılır. tabii yersen*
 5. türkiye'de örneğinin görüldüğü demokrasi şeklidir. nitekim bence demokrasi demek de sadece adettendir. seçim sistemi dışında demokrasiyle bağdaşır bir yanı yoktur. arızalı bir sistemdir.