1. osmanlı devletinde verimli topraklara işlerlik kazandırmak adına kullanılan bir örfi vergi. buna göre verimli, ekilip biçilen toprağını 2 sene bilinçli ya da bilinçsiz kullanmayan çiftçiden bu vergi alınırdı. amaç toprakların daha verimli kullanılmasını sağlamaktı
  2. amaç çiftçinin göç etmesini engellemek üretimin devamlılığını sağlamak ve vergi gelirlerini düzenli olarak toplayabilmekti.toprağını işlemeyenden alınan bir nevi ceza vergisi gibi.