1. ikebana adı verilen japonlara özgü bir sanat. önemini şöyle vurguluyorlar; bilmeyen evde kalır.

    japonların misafir geleceği zaman temizlik yapmalarının, börek çörek hazırlamalarının yanısıra ikebanalarla evlerini süslemelerinin de adetten olduğu söylenmekte. misafirin eve gelmesinden duyulan memnuniyetin bir ifadesi olmasıyla birlikte gündelik hayatta da önemli bir sanat.*