1. bir kıymetli evrak olan çekin, muhataba yani bankaya takdim edileceği süreyi belirtir. elde bulunan çek yurtiçi çek ise 10 gün içinde muhataba başvurulmalıdır. eğer bu süre zarfında muhataba başvurulmazsa, çekte zaman aşımı meydana gelir, ilgili çek değersiz bir kağıt parçasına dönüşür.
 2. keşide yeri ile ödeme yerinin aynı yer olması halinde 10 gün,
  keşide yeri ile ödeme yerinin farklı yerler olması halinde 1 ay,
  ödeme yeri, keşide yerinden farklı bir ülkedeyse ama ülkeler aynı kıtadaysa 1 ay,
  ödeme yeri, keşide yerinden farklı bir ülkedeyse ve ülkeler de farklı kıtadaysa 3 ay içinde ibraz edilmelidir.

  bu haller dışında fiilen ibraz süresinin uzatılması ya da kısaltılması olanakları da vardır. şöyle ki,

  düzenleme tarihi 15.01.09 olan ama çek üzerinde keşide tarihi 20.01.09 olarak yazılıp lehdara verildiği taktirde (eğer keşide yeri ve ödeme yeri aynıysa / ibraz süresi 10 gün) ibraz süresi keşide tarihine göre belirleneceğinden 30.01.09 olacaktır. yani lehdar 15.01.09 tarihinde almış olduğu (ama keşide tarihi çek üzerine 20.01.09 olarak yazılmış olan) çeki 30.01.09'a kadar ibraz edebilme olanağı elde ettiğinden ibraz süresi 10 değil 15 gün haline gelmiş; yani fiilen uzatılmıştır.

  keşide tarihi 15.01.09 olarak yazılan bir çek, lehdara 20.01.09 tarihinde verilmişse bu durumda ibraz süresi (eğer keşide yeri ve ödeme yeri aynıysa / ibraz süresi 10 gün) keşide tarihine göre 25.01.09'a kadar olduğundan ve lehdar çeki 20.01.09 tarihinde almış olduğundan ibraz süresi 10 gün değil, 5 gün ile sınırlıdır. yani bu durumda da ibraz süresi fiilen kısaltılmıştır.

  (bkz: kıymetli evrak hukuku finalinin etkisinde kalmak)
 3. türk ticaret kanunu m. 708de düzenlenmiştir. ayrıca ibraz süresini uzatan mücbir sebeplerle ilgili düzenlemeler ttk m. 723de yer almaktadır.